خدمات با کیفیت

نویسنده : سردبیر سیاهه ۱۰:۴۳:۱۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۵

خدمات با کیفیت

خدمات با کیفیت

 
مطالعات قبلی نشان داده اند که کیفیت عملکرد سیاهه یکی از اصلی ترین عوامل مؤثر بر رفتار خرید و استفاده اولیه مصرف کنندگان است. 
 
اهمیت و کیفیت خدمات در تعیین رفتارمصرف کنندگان
برای رفتار خریداران علاوه بر کیفیت طراحی باشگاه مشتریان سیاهه ، کیفیت خدمات نیز عامل مهم دیگری است. 
کدام عامل در تعیین قصد خرید مصرف کنندگان اهمیت بیشتری دارد؟ نتایج ما نشان می دهد که ، در مقایسه با کیفیت طراحی باشگاه مشتری و نرم افزارهای سیاهه ، کیفیت خدمات تأثیر قابل توجهی در اعتماد و رضایت مصرف کنندگان دارد ، که هر دو منجر به خرید مجدد آنها می شوند.
 
محیط تجارت الکترونیکی بسیار رقابتی است پس برای موفقیت در این تجارت ، درک تأثیر کیفیت وب سایت و خدمات در افزایش تبدیل و حفظ مشتری بسیار حیاتی است حال می دانیم که هیچ چارچوبی یکپارچه برای طبقه بندی این خصوصیات وجود ندارد و هیچ مقایسه ای بین تبدیل مشتری و حفظ مشتری با توجه به ویژگی های مختلف کیفیت سیاهه و تأثیر متفاوت آنها انجام نشده استما الگویی از موفقیت سیستمهای اطلاعاتی را به منظور ارائه دیدگاه اصیل و یکپارچه از کیفیت وب سایت سیاهه اتخاذ کرده ایم و تأثیر کیفیت سیاهه را به قصد خرید اولیه با آن به قصد ادامه خرید مقایسه می کنیمبا چارچوب پیشنهادی ، ما به دنبال درک این موضوع هستیم که چگونه یک شرکت می تواند تبدیل مشتری و یا حفظ مشتری را افزایش دهدیافته های ما قدرت چارچوب ما را در تبیین تأثیر کیفیت سیاهه در قصد خرید در وب نشان می دهد و اینکه ساختار وب سایت کیفیت متفاوتی را به قصد خرید اولیه و قصد ادامه خرید داردنتایج حاکی از آن است که یک شرکت برای افزایش تبدیل مشتری و کیفیت خدمات برای حفظ مشتری باید روی کیفیت سیستم متمرکز شود.
 
بیشتر بدانید

درباره نویسنده

طباطبایی

سردبیر سیاهه

مدیر و مشاور تبلیغات اینترنتی و فضای مجازی

مطالب مرتبط