ریزش مشتری تا لذت مشتری

نویسنده : سردبیر سیاهه ۱۰:۳۲:۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۲

ریزش مشتری تا لذت مشتری

سازماندهی برای توسعه موفقیت آمیز نرم افزار.

بر اساس یافته های الگو و نقشه برداری از مشتری ، ما طرحی را ارائه دادیم تا روشی را در مورد نحوه جمع آوری ، ساختار و سازماندهی بازخورد مشتری به روش هایی فراهم کنیم که بینش های لازم برای انجام اقدامات مربوط به مدیر بازرگانی و توسعه بازار را تنظیم کنیم. 

درباره نویسنده

طباطبایی

سردبیر سیاهه

مدیر و مشاور تبلیغات اینترنتی و فضای مجازی

مطالب مرتبط